22 Temmuz 2015 Çarşamba

Stil kelimesi ne demekttir, stil ne anlama gelir?


Günlük hayatta sık sık duyduğumuz stil kelimesi sözlük anlamına göre anlatma, oluş, deyiş veya yapış biçimi, tarz anlamına gelmektedir.

Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve söyleyiş özelliği ve biçem anlamlarına da gelen stil ayrıca, bir sanatçının kendine özgü anlatış biçimini de ifade eder.

Stil kelimesinin sanattaki anlamının yanı sıra modada da sık sık karşılaştığımız stil kelimesi Türkçe kökenli bir sözcük değildir. Kökeni Fransızcadan gelen stil sözcüğünün anlamı özgün dilinde ise yazı tarzı, üslup sözcüğünden alıntıdır. Kökleri Latinceden Fransızcaya uzanan stilus aslen sivri uç, kalem ucu, yazı tarzı anlamlarına gelmektedir.

Stil kelimesinin anlamı gününüzde modada ise belirli bir tarzı anlatmak için kullanılır.
Günlük hayatta sık sık kullandığımız stil sözcüğü, bir kimsenin nasıl giyindiğinin sorusuna cevap verir. Modada imaj, tarz sözcükleriyle de eş anlamlı olarak kullanılabilen stil sözcüğü kişilerin günlük kullanım diline yerleşmiş, Türkçeleşmiş bir kelimedir

Stil kelimesi ayrıca, bir sanatçının eserini yaparken nelerden esinlendiği veya hangi akımın etkisinde kaldığı veya nasıl bir tarz oluşturduğu sorusuna yanıt verir.

Stil kelimesi günlük hayatta alışılagelmiş kullanımlarının yanı sıra ayrıca bize bir kişinin zevkleri hakkında ipuçları verir. Farklılığı, orijinalliği anlatırken de bir ifade biçimi olarak kullandığımız stil kelimesi  kimilerine göre ‘stil sahibi’ şeklinde iltifat olarak kulllanılmatadır.